Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

16:38
Są ludzie, którzy wiedzą, że trzeba się zagubić, żeby się odnaleźć
— Ostatnia miłość na ziemi
Reposted fromjeszczenie jeszczenie

August 19 2019

17:34
2499 8c18 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom
17:32
Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.
Reposted fromorchis orchis viasugarvenom sugarvenom
17:32
2856 76d4 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viasugarvenom sugarvenom
17:28
Niektóre osoby kochają Cię tak długo, jak długo spełniasz ich oczekiwania. Miej odwagę je rozczarować – bądź sobą. Kiedy nie masz siebie, nie masz nic. Kiedy masz siebie, masz wszystko.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasugarvenom sugarvenom
17:27
- Ludzie są najważniejsi - przyznał. - Tego jednego się nauczyłem. Jeśli jesteś z właściwymi ludźmi, to zasadniczo jesteś we właściwym miejscu.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger
17:24
9598 92dd 390
17:23
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vialonelypassenger lonelypassenger
17:23
6225 522e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialonelypassenger lonelypassenger
17:21
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
17:21
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi vialonelypassenger lonelypassenger
17:21
9903 e186 390
Reposted fromcontigo contigo vialonelypassenger lonelypassenger
17:21
2017 4ebb 390
17:21
4606 3aca 390
Reposted fromsoftboi softboi vialonelypassenger lonelypassenger
17:21
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax vialonelypassenger lonelypassenger
17:20
5156 1d86 390
17:20
4347 36d7 390
Reposted frombluuu bluuu viawonderwall wonderwall
17:20
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— Lao Che
Reposted fromwowlovely wowlovely viawonderwall wonderwall
17:20
4511 75db 390
Reposted fromhare hare viawonderwall wonderwall
17:19
4329 9664 390
Retro Fleksja
Reposted fromEmisja Emisja viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl