Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

17:19
4329 9664 390
Retro Fleksja
Reposted fromEmisja Emisja viawonderwall wonderwall

June 19 2019

21:44
21:43
4504 7980 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
21:43
5024 18c3 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
21:40
4589 b8e5 390
Reposted frombarszczowa barszczowa viairmelin irmelin
21:40
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaOnly2you Only2you
21:40
2311 a22b 390
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
21:39
8076 9609 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viazabka zabka
21:37
9964 7688 390
Reposted fromwestwood westwood viatake-care take-care
21:35
4797 cf59 390
Reposted frompleassure pleassure viairmelin irmelin
21:35
6542 d912 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
21:33
Była trochę jak kumpel, z którym miałoby się ochotę pójść na piwo, tylko kumpel innej płci. Z którym miałoby się też ochotę pójść do łóżka i nie byłoby to bardziej skomplikowane niż pójście na piwo. Może to właśnie była miłość. Miłość widziana przez facetów.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitsokay itsokay
21:32
9140 80c1 390
Reposted fromitsokay itsokay
21:32
0734 8ae2 390
Reposted fromdelain delain viaxannabelle xannabelle
21:31

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
21:29
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
21:28
6990 2188 390
Reposted fromidiod idiod vialonelypassenger lonelypassenger
21:25
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme vialonelypassenger lonelypassenger
21:25
2879 99d6 390
Reposted fromshakeme shakeme vialonelypassenger lonelypassenger
21:25
4535 68c4 390
Reposted fromcroiea croiea viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl