Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

16:27
Albo kiedy człowiek chciałby być płytki jak wysychające rozlewiska w Kamieńczyku. Płyciutki, żeby sięgnąć w siebie i żeby zaraz był opór - materia, życie, dno. A on sięga, sięga po coś i niespodziewanie zapada mu się ręka, ramię, i już jest cały w sobie, w ciemności, i się okazuje, że to już gdzie indziej, i mało widać, tylko się nasłuchuje, jak własna przeszłość i cudze coś tam szepczą, z czegoś chichoczą, nad czymś popłakują.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viamikrokosmos mikrokosmos
16:26
6078 a689 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamikrokosmos mikrokosmos
16:26
6682 7fb3 390
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
16:24
16:24
2100 23be 390
Reposted fromsavatage savatage viamikrokosmos mikrokosmos
16:24
8124 17ef 390
Reposted fromthetemple thetemple viagreywolf greywolf
16:24
1698 d5c2 390
Reposted fromseaweed seaweed viagreywolf greywolf
16:21
„Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczaną –
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.”*

— * Robert Frost —„Droga nie wybrana” (tłum. St. Barańczak)
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
16:20
3092 de27 390
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma
16:20
W środku rozchodziłby się zapach cynamonu, goździków, imbiru i miłości, choć ta ma specyficzny zapach. Kiedy jest się niemowlakiem, to pachnie jak skóra mamy. Kiedy stajesz się nastolatkiem, pachnie wanilią tak słodką, jak słodko smakują pierwsze młodzieńcze pocałunki. - A kiedy jest się dorosłym? Jak wtedy pachnie miłość? - zapytałam z prawdziwym zaciekawieniem. - Bezpieczeństwem. A kiedy człowiek staje się stary, miłość pachnie wspomnieniami.
— Anna Dąbrowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaaurinko aurinko
16:19
1912 7ed8 390
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaaurinko aurinko
16:19
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaaurinko aurinko
16:18
Jedna osoba.
Setki emocji.
Tysiące zranień.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
16:17
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaaurinko aurinko
16:17
2070 bdf0 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaaurinko aurinko
16:15
6107 5b15 390
Reposted frommyname myname vianiskowo niskowo
16:15
If you lose a friend because you’re honest, it wasn’t a good friend.
— (via schnapsliebe)
16:14
A my dopiero musimy się pozbyć wszystkiego, co zaśmieca nam umysł, żeby przekonać się, gdzie naprawdę stoimy. I na czym. Im więcej śmieci się pozbywamy, tym ostrzej widzimy świat. Wszystko działa na odwyrtkę. Im bardziej się cofasz, tym bliższy jesteś osiągnięcia nirwany.
Już to widzę.
— Bukowski "Szmira"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianiskowo niskowo
16:13
16:13
Wszyscy są popieprzeni. Nie ma zwycięzców. Jeśli nawet ktoś wygląda na zwycięzcę, to tylko złudzenie. Wszyscy uganiamy się za czymś, a tymczasem nie ma nic.
— Bukowski "Szmira"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl