Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2020

21:54
5138 2b67 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaphilomath philomath
21:54
4082 382b 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaphilomath philomath
Sponsored post
12:34
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
21:54
5066 2145 390
Reposted frombluuu bluuu viaphilomath philomath
21:54
2704 20fd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
21:53
5304 e750 390
Call me be your name
Reposted frommystery-of-love mystery-of-love viaOnly2you Only2you
21:52

Często czujesz się zmęczony, nie dlatego, że zrobiłeś zbyt wiele, ale dlatego, że zrobiłeś zbyt mało tego, co iskrzy w tobie światło.
— Alexander Den Heijer
Reposted fromavooid avooid viatake-care take-care
21:52
6659 22db 390
21:51
2871 388c 390
Reposted fromFlau Flau viaOnly2you Only2you
21:37
21:33
Nie mieliśmy nic, ale to 'nic' z Tobą było piękniejsze niż każde 'wszystko' z kimś innym.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viatake-care take-care
21:31
3284 62c7 390
Reposted fromhagis hagis viabegentle begentle
21:31
6800 4fad 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabegentle begentle
21:31
9764 2910 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabegentle begentle
21:28
5011 f212 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
21:28
4021 07e5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
21:28
3887 95fe 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
19:33
19:30
0788 b147 390
Reposted fromcontigo contigo viawonderwall wonderwall
19:30
Najlepsi przyjaciele - bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas ranią - i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia; to właśnie sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawonderwall wonderwall
19:30
1264 b04b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...