Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

20:32
Strach przed utratą kogoś szczerą miłość rodzi.
— Pezet feat. Kamil Bednarek - Shot Yourself
Reposted fromtimetolove timetolove viagdziejestola gdziejestola
20:31
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte viagdziejestola gdziejestola

July 10 2017

14:03
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski "Krew elfów"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom
13:57
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom

July 08 2017

18:33
8703 cd17 390
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
18:22
5495 e29e 390
Reposted fromsuperfly superfly viarawwwr rawwwr
18:22
2823 e9fc 390
Reposted fromNanutka Nanutka viapotrzask potrzask
18:19
3138 b6f6 390
Reposted fromgrejfrut grejfrut viabezsenna bezsenna
18:19
3094 64c4 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabezsenna bezsenna
18:18
1620 a90a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabezsenna bezsenna
18:17
Myślisz, że miłość jest wtedy, gdy dostajesz bukiet róż i możesz je wąchać?  
Nie, Miłość jest wtedy, gdy ktoś opowiada ci przez cały dzień o oponach zimowych, a ty słuchasz.
Reposted frominanutshell inanutshell viabezsenna bezsenna
18:15
6560 93f4 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viabezsenna bezsenna
18:11
7420 48f5 390
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viabeeth beeth
18:11
Wisława Szymborska
Reposted fromciarka ciarka viabeeth beeth
18:08
0366 fe55 390
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viajasmyn jasmyn
18:08
3545 ecd7 390
18:07
3561 c37e 390
18:06
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
18:04
18:00
How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
Reposted fromLittleJack LittleJack viasugarvenom sugarvenom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl