Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

11:18
1624 b9c8 390
11:17
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
11:17
2678 ec5f 390
Reposted frommrngiii mrngiii viathelittleprince thelittleprince
11:14
8215 9ec6 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacoeurina coeurina
11:13
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viagaszka gaszka
11:12

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
11:11
6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy viaarrrrrrrr arrrrrrrr
11:11
4839 74d5 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaOnly2you Only2you
11:10
6136 f112 390
Reposted fromverronique verronique viablackmoth7 blackmoth7
11:10
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaarrrrrrrr arrrrrrrr
11:09
7022 234f 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
11:08
7545 a032 390
Reposted fromverronique verronique viawonderwall wonderwall
11:08
Nigdy nie rezygnuj z tego, co kochasz. Kochaj to mocno i choćby na przekór. Czyń tak, aby to była miłość szczęśliwa. Nie wmawiaj sobie, że nie potrafisz albo że szczęście nie ma sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall

July 29 2018

12:22
Play fullscreen
Somewhere the timing will all come together The mishaps will turn into sunny Decembers The lovers – will be able - to find their willow
12:19
12:19
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasugarvenom sugarvenom
12:18
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viasugarvenom sugarvenom
12:18
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viasugarvenom sugarvenom
12:18
Wygoda jest mylona ze szczęściem.
— Piotr C.
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viasugarvenom sugarvenom
12:18
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viasugarvenom sugarvenom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl