Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

00:39
8602 5dfa 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaverdantforce verdantforce
00:32
9599 e79f 390
Reposted frombluuu bluuu viagreywolf greywolf
00:25
2457 bfea 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viauaremyheaven uaremyheaven
00:25
8328 2d5b 390
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
00:22
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
00:21
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
00:05
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.  
— C. S. Lewis "Opowieści z Narnii"
Reposted byPaintedinred Paintedinred

January 16 2018

23:57
7911 c3d5 390
Reposted frompulperybka pulperybka vialeksandra leksandra
23:54
0075 46e8 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialadylena ladylena
23:52
5507 4f58
Reposted fromsosna sosna viaQudaci Qudaci
23:52
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Reposted fromparrotsbeak parrotsbeak vianiskowo niskowo
23:51
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
23:51
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
23:47
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów.
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viacomiendolirica comiendolirica
23:47
Najlepsi ludzie to Ci, którzy wkraczają w Twoje życie i sprawiają, że widzisz słońce tam, gdzie wcześniej były chmury. Ludzie, którzy wierzą w Ciebie tak bardzo, że sam zaczynasz w siebie wierzyć. Ludzie, którzy kochają Cię za to, że po prostu jesteś sobą.
23:42
1361 bdaf 390
Reposted from2017 2017 vianezavisan nezavisan
22:58
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
22:55
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
22:53
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viairmelin irmelin
22:43
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl