Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

20:40
Tylko co jest normalne? Kto odważy się podać definicję? Może smutek jest normalny? Kto potrafi przejść przez życie, będąc zawsze szczęśliwym? Wielu z najsłynniejszych filozofów nienawidziło życia. Kant, Schopenhauer. Dla nich życie było piekłem. A śmierć wyzwoleniem. Czy to znaczy, że nie powinni byli żyć?
— A.J. Kazinski – Sen i śmierć
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
20:31
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice vialexxie lexxie
20:27
Leonard pyta, czy chcę się jeszcze czegoś dowiedzieć, zanim umrze, zastanawiam się dobrą chwilę, odwracam do niego, pytam jaki jest sens życia, Leonard? Śmieje się to proste pytanie, mój synu, życie ma taki sens, jaki mu nadasz.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko
20:26
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko
20:26
1750 4c1b 390
Reposted fromfriends friends viainsanedreamer insanedreamer
20:22
1492 04f2 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianiskowo niskowo
19:47
Chciałbym móc zanurzyć głowę w strumieniu Twojej świadomości.
— Hey
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vianiskowo niskowo
19:45
5476 c44c 390
Reposted fromtwice twice viagreywolf greywolf
19:41
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viamayamar mayamar
19:38
5285 3846 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
19:37

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viatulele tulele
19:36
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę.
— Piękna i Bestia
19:34
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viasugarvenom sugarvenom
19:33
19:31

Gdzie będziemy za rok?

19:30
Ktoś znów wczoraj mówił mi:
Trzeba przecież kochać coś, by żyć
Mieć gdzieś jakiś własny ląd
Choćby o te dziesięć godzin stąd
Reposted frombeatkazz beatkazz viaabsolutiv absolutiv
19:28
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia

October 20 2017

15:19
2850 40a7 390
Reposted fromsohryu sohryu viaQudaci Qudaci
15:19
4569 8337 390
15:17
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzyjmy razem film. 
Reposted fromtygrysek tygrysek vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl