Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

10:31
6242 43a9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vianezavisan nezavisan
10:30
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viasmokingtime smokingtime
10:26
Świat jest pokręcony i przez to powstaje trójwymiarowa głębia. Jak ktoś chce mieć wszystko proste, powinien żyć w świecie opartym na ekierce.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viabadassfromhell badassfromhell
10:26

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

10:23
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viaOnly2you Only2you

August 17 2017

21:07
Tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaoutoflove outoflove
21:06
4300 90ef 390
Reposted fromdusix dusix viaaimiak aimiak
21:04
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaoutoflove outoflove
20:53
4114 6d04 390
Reposted fromsassenach sassenach viaclerii clerii
20:51
20:48
Z najbliższymi jest zawsze najtrudniej.
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viasmokingtime smokingtime
20:47
Wieczorami chcę Cię najbardziej.
18:54
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaRozaa Rozaa
18:52
7370 a7ff 390
18:52
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viasatyra satyra
18:51
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałbym, żeby było więcej serca i rozumu. 
— Krzysztof Kieślowski
Reposted bygoldenowl goldenowl
18:50
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini
Reposted fromrol rol viaover-land over-land
18:49
0439 5444 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudaizia rudaizia
18:49
2237 0266 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viakeeplooking keeplooking
18:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl