Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2018

20:08
9931 62d8 390
20:08
20:07
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatulele tulele
19:29
1596 6473 390
19:16

Zmarły w ubiegłym roku prawnik Wiktor Osiatyński powiedział kiedyś coś takiego: „Rano spójrz w lustro, zrób przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie.”

Spójrz rano w lustro i zrozum.

Tak, to ty.

Tak, trudno, losowanie w puli genetycznej mogło być lepsze.

Tak, są ładniejsi.

Tak, są i brzydsi.

Zaakceptuj to. Odjeb się od siebie.

Chcesz zmiany?

Jesteś gruby?

Schudnij.

Jesteś brzydka?

Zrób sobie ryj.

Uważasz, że jesteś głupi?

Przeczytaj coś.

Ale nie bądź chamem.

Po prostu odpierdol się od siebie.

Przedziałek możesz zrobić, albo nie.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialonelypassenger lonelypassenger
19:10
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
19:10
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viawonderwall wonderwall
19:09
5079 eb11 390
19:09

Wieje wiatr

Pachnie wiosną i wiem

— Myslovitz
Reposted fromitwaslove itwaslove viawonderwall wonderwall

April 02 2018

22:26
1118 75fb 390
22:25
Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś.
— Michael Jordan
Reposted fromaggape aggape viaabsolutiv absolutiv
22:24
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
22:24
3080 7c4b 390
22:23
5575 1b6a 390
Reposted fromnutt nutt viacover-my-eyes cover-my-eyes
22:22
2109 59ac 390
22:19
Do you wanna be lonely when you die?
— Papa Roach
Reposted frommefir mefir viazniesmaczonyzyciem zniesmaczonyzyciem
22:19
22:16
22:15
0650 858d 390
Reposted fromfelicka felicka viaagridoce agridoce
22:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl