Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

23:16
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viaelinela elinela
23:13
3876 ac57 390
Reposted fromverronique verronique viaelinela elinela
23:08
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
23:07
3484 0c4a 390
Reposted frompeper peper viahysterie hysterie
23:03
5527 fd22 390
Reposted fromcontroversial controversial viazEveR zEveR
22:59
22:57
6945 cd2a 390
22:56
1628 e381 390
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaOnly2you Only2you
22:54
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
22:53
2018 9ffc 390
22:51
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka vialonelypassenger lonelypassenger
08:15
7266 123f 390
Reposted fromheroinee heroinee viaiblameyou iblameyou
08:13
1880 0968 390
Reposted fromjustadream justadream viaLalli Lalli
08:12
9341 f072 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
08:11
4559 764d 390

March 27 2017

23:37
23:36

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaxannabelle xannabelle
23:34
5502 396c 390
16:00
15:59
2520 710b 390
Reposted fromdelain delain viaStayifyoulove Stayifyoulove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl