Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

23:23

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viablackmoth7 blackmoth7
23:22
4204 b321 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
23:17
8151 1b03 390
Reposted fromfoods foods viatulele tulele
23:17
6339 2f76 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viatulele tulele
23:17
2099 7d0c 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viatulele tulele
23:15
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol vialonelypassenger lonelypassenger
12:32
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viachrzrzrz chrzrzrz
12:31
Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał.
— Ken Kesey "Lot nad kukułczym gniazdem"
Reposted fromMuppet Muppet viapokolorowana pokolorowana
12:29
Jutro jest zawsze czyste, nieskalane żadnym błędem. Jutro jest nową nadzieją, szansą i kolejną próbą bycia dobrym człowiekiem.
Reposted fromlabellavita labellavita viapokolorowana pokolorowana
12:28
2256 5046 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaIriss Iriss
12:25
3055 61b8 390
12:21
It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viaphilomath philomath
12:20
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viairmelin irmelin
12:18
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaxvou xvou
12:07
3088 15b4 390
12:01
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger

February 18 2017

22:50
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viasugarvenom sugarvenom
22:50
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viasugarvenom sugarvenom
22:36
9162 46c9 390
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viaeternaljourney eternaljourney
22:34
2043 27a6 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl