Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

00:27
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
00:27
4501 f6c2 390
Reposted frompuzzledbypeople puzzledbypeople
00:26
1585 cc4c 390

May 12 2019

23:18
Innym razem. Nie zawsze jest jakiś inny raz.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajobi jobi
23:18
6385 f97b 390
Reposted fromfelicka felicka viajobi jobi
23:17
4083 409f 390
Reposted fromFlau Flau viajobi jobi
23:10
4098 3d7f 390
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
23:07
7775 97f9 390
Reposted fromsoftboi softboi viagreywolf greywolf
23:06
4318 57fd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreywolf greywolf
23:05
6415 45b9 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viagreywolf greywolf
23:04
0281 db59 390
Reposted fromibalpangi ibalpangi viagreywolf greywolf
23:04
9126 ab4e 390
Reposted fromlifeless lifeless viagreywolf greywolf
23:01
9503 9700 390
23:00
3999 f0d4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeeth beeth
23:00
Ludzie przeważnie nie zdawali sobie sprawy, że przeżywają życie, kiedy je przeżywali.
— Elizabeth Strout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
22:57
22:49
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viatobecontinued tobecontinued
22:49
Jeśli chcesz się lepiej poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
22:49
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
22:49
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl