Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

17:55
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
17:50
0981 ca6a 390
Reposted frombluuu bluuu viagreywolf greywolf
17:50
Jak zwykle wolał wybrać wygodne przedpiekle, gdzie się nie wygrywa ani nie przegrywa. Nie przegrywa się, ponieważ się nie wygrywa, nie wygrywa, ponieważ się nie gra, nie gra, ponieważ się nie ryzykuje, nie ryzykuje, ponieważ się nie żyje. Nie żyje, ponieważ nie jest się odważnym.
— Inszallah, Oriana Fallaci
17:49
9310 323c 390
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamikrokosmos mikrokosmos
17:48
1000 f786 390
Reposted frombluuu bluuu viamikrokosmos mikrokosmos
17:48
0823 5c71 390
Reposted frombluuu bluuu viamikrokosmos mikrokosmos
17:48
3892 e85c 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPokobiecemu Pokobiecemu
17:47
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaPokobiecemu Pokobiecemu
17:47
Czasami lepiej nie wiedzieć, czego nam w życiu brakuje.
— R. P. Evans - "Obietnica pod jemiołą"
17:45
Lepiej kochać czy być kochanym?
— kiedyś
Reposted byMaddoxx Maddoxx
17:43
17:43
17:42
3645 aed3 390
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:40
8991 2def 390
Reposted fromlittlemouse littlemouse viahavingdreams havingdreams
17:39
1015 9645 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
17:38
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate vialaparisienne laparisienne
17:38
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia vialaparisienne laparisienne
17:36
8659 3175 390
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
17:34
Życie to nie to, co nas spotyka, tylko to, co robimy z tym, co nas spotyka...
— Fabio Volo
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
17:34
2295 5341 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl