Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

22:57
9394 719f 390
Reposted fromanheros anheros viasleeplessy sleeplessy
22:18
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
22:10
9635 781d 390
Reposted fromamilak amilak viazabka zabka
22:09
3291 df6f 390
Reposted fromstroschek stroschek viaOnly2you Only2you
22:08
5777 968d 390
Reposted fromdeviate deviate viaOnly2you Only2you
22:08
2198 5fe6 390
Reposted fromtheolicious theolicious viaOnly2you Only2you
22:07
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaOnly2you Only2you
22:07
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viaOnly2you Only2you
22:02
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawonderwall wonderwall
21:54
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chcę.

October 14 2018

19:38
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
19:32
3410 55bb 390
Reposted fromkartofel kartofel viaoll oll
19:30
9652 306d 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaToshi Toshi
19:30
0725 edcc 390
Reposted frompotrzask potrzask viaToshi Toshi
19:28
5324 1890 390
Reposted fromoutoflove outoflove viakoloryzacja koloryzacja
19:25
8477 7e71 390
Reposted fromsilence89 silence89 viatobecontinued tobecontinued
19:24
8873 c940 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
19:24
3011 7f50 390
19:17
3903 fb79 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
19:16
9811 dc35 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl