Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

23:41
0457 13fe 390
Reposted frombluuu bluuu viancmsp ncmsp
23:37
23:30
5862 188c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaimiak aimiak
23:29
0274 2787 390
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaaimiak aimiak
23:24
8526 d6cf 390
23:23
6210 6def 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamaybeyou maybeyou
23:21
5921 61d4 390
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viairmelin irmelin
23:20
23:17
3486 17f6 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka vianezavisan nezavisan
21:59
3974 5190 390

May 22 2017

23:18
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezsenna bezsenna
23:18
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viabezsenna bezsenna
23:17
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią.
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaxmartii xmartii
23:15
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viamslexi mslexi
23:13
Opcja: zaprzyjaźnij się z samym sobą jest idealna, a właściwie jedyna, żeby nie czuć się megasamotnym w życiu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola
23:12
1864 c3ad 390
Reposted frommaardhund maardhund viagdziejestola gdziejestola
23:12
4088 b347 390
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
23:12
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
23:10
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? - zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu - poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaOnly2you Only2you
23:05
6377 ecd1 390
Reposted fromwetryagain wetryagain viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl